– Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης ABC 85% (MBK04-0110PA-P1E)
– Τρίγωνο (MBK07-KB-TRIANGLE)
– Φαρμακείο (Πιστοποιημένο κατά CE) (MBK08-H-HY2905)