Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης ABC 90% INOX με Μονόραφο Δοχείο