Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού (1,5%) με Δοχείο Μονόραφο

με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου .

 

SKU: MBK04-030AF-P1B. Category: .