Πυροσβεστήρας 2Lt Αφρού AFFF (1,5%) με Δοχείο Μονόραφo

με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη και με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

SKU: MBK05-020AF-P1D. Category: .