Προσφορά!

Πυροσβεστήρας Οροφής Ξηράς Σκόνης 6Kg ABC 40% με πιστοποιημένο κατά CE Σπρίνκλερ και ασφαλιστικό.

 CE ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Τιμή:

69,75 45,34