Νέο Σύστημα "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

Σύστημα Κατάσβεσης Wet Chemical “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

Μειώνει τους πιο κρίσιμους κινδύνους στις επαγγελματικές κουζίνες:
Ανάφλεξη υπολειμμάτων ελαίου και εστιών φωτιάς.
Ανθρώπινο έγκαυμα και τραυματισμό
Καταστροφή του μαγειρικού και λοιπού εξοπλισμού της κουζίνας.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ FIREDETEC®

Τα Συστήματα FIREDETEC ® χρησιμοποιούν ενα Θερμοευαίσθητο Εύτηκτο Σωλήνα Γραμμικής Ανίχνευσης Θερμότητας ο οποίος είναι υπό Πίεση Ι ό Bar με Αέριο Άζωτο (ή Ατομοσφαιρικό Αέρα) και λιώνει στους 110°C ενεργοποιωντας το Συστημα. Το σύστημα ανίχνευσης είναι πολύ ευέλικτο στην εγκατάσταση, αποτελεσματικό στην κάλυψη του ευαίσθητου χώρου που πρέπει να προστατευθεί και πιο οικονομικό έναντι εναλλακτικών συστημάτων με μηχανικά ή ηλεκτρονικά συστήματα ανίχνευσης.

Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση:

Ο θερμοευαίσθητος Εύτηκτος Σωλήνας εγκαθίσταται εύκολα στον εξαερισμό της κουζίνας, πάνω από τις μαγειρικές συσκευές. Η Πιεση του θερμοευαι­σθητου Εύτηκτου Σωλήνα είναι 16Bar . Μόλις επέλθει η θερμοκρασία ενεργοποί­ησης ο σωλήνας λιώνει και η πτώση της πίεσης ενεργοποιεί το σύστημα.

Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς:

Η θερμότητα της πυρκαγιάς προκαλει αύξηση πίεσης στο εσωτερικό του σωλήνα ο οποίος λιώνει περίπου στους 110°C

Άμεση κατάσβεση:

Η ξαφνική πτώση πίεσης του σωλήνα ενεργοποιεί την ειδική βαλβίδα διαφορικής πίεσης και αμέσως απελευθερώνεται το κατασβεστικό υλικό (F-Class – Τύπου Wet Chemίcal) σε όλο τον χώρο της κουζίνας που είναι εγκατεστημένο το σύστημα. Η πυρκαγιά καταστέλλεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνισή της, ελαχιστοποιώντας τις ζημιές.

Το Σύστημα περιλαμβάνει:

Συγκρότημα Κυλίνδρου με βαλβίδα 9LΤ
Βάση Κυλίνδρου
Προστατευτικό Κυλίνδρου
Συγκρότημα Κυλίνδρου με βαλβίδα 9LΤ
Βάση Κυλίνδρου
Προστατευτικό Κυλίνδρου
Προστατευτικό σωλήνα (νίκελ)
Ανοξείδωτος Εύκαμπτος Σωλήνας
Σωλήνωση δικτύου εκτόνωσης – ευθεία
Σωλήνωση δικτύου εκτόνωσης – γωνιά
Σύνδεσμος δικτύου εκτόνωσης
Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα (1 m)
Στηρίγματα σωλήνα (Φ8mm)
Ανοξείδωτο εξάρτημα σωληνώσεων
Ανοξείδωτη γωνιά δικτύου σωληνώσεων – G ¼
Ακροφύσιο
Βίδα-κλιπ για τη στερέωση του σωλήνα
FίreDETEC κόκκινος σωλήνας ανίχνευσης (10m)
Χειροκίνητη συσκευή ενεργοποίησης.
Διακόπτης Πίεσης
Υλικό Πλήρωσης F-Class – Τύπου Wet Chemίcal

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Φαροσειρήνα Συναγερμού