Νέο Σύστημα "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"

Σύστημα Κατάσβεσης F-CLASS / Wet Chemical CE (B)

[Πιστοποίηση συγκροτήματος πυροσβεστήρα κατά CE]

Σύστημα (Β)

Η κύρια διαφορά του συστήματος (Β) με το σύστημα (Α) είναι η έλλειψη πίνακα πυρανίχνευσης. Στην προκειμένη περίπτωση, η πυρανίχνευση δεν πραγματοποιείται από Θερμοευαίσθητους ευτήκτους συνδέσμους αλλά από ειδικού τύπου sprinkler. Επιπλέον, ενώ στο σύστημα (Α) η απελευθέρωση του κατασβεστικού υλικού πραγματοποιείται από τον ίδιο κλάδο (σωλήνωση) τόσο στην αυτόματη όσο και στην χειροκίνητη ενεργοποίηση, στο σύστημα (Β) υπάρχουν 2 ξεχωριστοί κλάδοι ο πρώτος εκ των οποίων οδηγεί το κατασβεστικό υλικό προς sprinkler ειδικού τύπου στοχευμένης εκτόξευσης κατά την αυτόματη ενεργοποίηση ενώ ο δεύτερος κλάδος οδηγεί το κατασβεστικό υλικό προς ειδικού τύπου ακροφύσια κατά την χειροκίνητη ενεργοποίηση.

Αυτόματη Ενεργοποίηση

Σε αυτή τη περίπτωση, ο κλάδος της αυτόματης ενεργοποίησης πρέπει να πρεσαριστεί με αέριο Άζωτο στα 18Bar ούτως ώστε η πίεση στον συγκεκριμένο κλάδο του δικτύου να είναι μεγαλύτερη από την πίεση του πυροσβεστήρα (15bar). Με αυτόν τον τρόπο το κατασβεστικό υλικό παραμένει πάντα μέσα στον πυροσβεστήρα και μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς (σπάει η γυάλινη θερμοευαίσθητη αμπούλα οποιουδήποτε sprinkler και δημιουργείται πτώση πίεσης) θα μπορέσει το υλικό να οδηγηθεί
από τον πυροσβεστήρα λόγω πτώσεως πίεσης στα ειδικού τύπου sprinkler. Στο σύστημα (Β) η διακοπή του Ηλεκτρικού Ρεύματος και του Υγραερίου-Προπανίου πραγματοποιείται μέσω πιεσοστάτη. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο πιεσοστάτης αντιλαμβάνεται την πτώση πίεσης του δικτύου και δίνει εντολή στον Ηλεκτρολογικό Πίνακα του εκάστοτε μαγειρείου (σε ειδικό ρελέ ισχύος) ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί (α) η διακοπή παροχής του Ηλεκτρικού Ρεύματος και (β) η διακοπή Υγραερίου-Προπανίου σε συνεργασία με την Ηλεκτροβάνα.

ΧειροκίνητηΕνεργοποίηση

Σε αυτή τη περίπτωση ο κλάδος του δικτύου δεν πρεσάρεται ενώ η βάνα που χρησιμοποιείται στον κλάδο αυτό για την απελευθέρωση του κατασβεστικού υλικού παραμένει πάντα κλειστή και μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να ανοιχτεί εντελώς ούτως ώστε το κατασβεστικό υλικό να οδηγηθεί στα ειδικού τύπου ακροφύσια εκτόξευσης υλικού. Η διακοπή της παροχής του Ηλεκτρικού Ρεύματος και του Υγραερίου-Προπανίου πραγματοποιείται μέσω του πιεσοστάτη. Ο κλάδος της χειροκίνητης ενεργοποίησης επικοινωνεί με τον κλάδο της αυτόματης ενεργοποίησης (συγκοινωνούντα δοχεία) με συνέπεια μόλις ανοιχτεί η βάνα του κλάδου της χειροκίνητης ενεργοποίησης, για να πραγματοποιηθεί κατάσβεση, να πραγματοποιείται πτώση πίεσης στον κλάδο της αυτόματης ενεργοποίησης. Η πτώση πίεσης ενεργοποιεί τον πιεσοστάτη ο οποίος δίνει εντολή στο ρελέ ισχύος, του ήδη υπάρχοντος ηλεκτρολογικού πίνακα του μαγειρείου, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και του υγραερίου-προπανίου.

Το Σύστημα περιλαμβάνει:

Δοχεία 6 & 9 λίτρων με πλαστική εσωτερική επικάλυψη.
Δοχείο έως 10 λίτρων (12kgr) ΙΝΟΧ.
Δοχείο έως 20 λίτρων (25kgr) με εσωτερική αντιδιαβρωτική βαφή.
Δοχείο έως 35 λίτρων (50kgr) με εσωτερική αντιδιαβρωτική βαφή.
Βάσεις στήριξης δοχείων διαφόρων μεγεθών.
Χυτό ορειχάλκινο μαστό (αρίστης ποιότητας) χωρίς κολλήσεις.

Πίνακας

4 βάνες από χυτό ανοξείδωτο μέταλλο ανώτερης ποιότητας S.S-316.
Ειδικού τύπου sprinkler στοχευμένης εκτόξευσης 93˚C, 141˚C, 182˚C ή 260˚C.
Ηλεκτροβάνα διακοπής τροφοδοσίας υγραερίου-προπανίου (προαιρετικό).
Ειδικά ακροφύσια εκτόξευσης υλικού (ανάλογα του τύπου εστίας).
Αρσενικούς μαστούς (1/2”x 3/8”)για την σύνδεση των sprinkler και των ακροφυσίων με το δίκτυο σωληνώσεων.
Πιεσοστάτη 07-30bar.
Μανόμετρο ελέγχου πίεσης του κλάδου αυτόματης ενεργοποίησης.