Η PLANET FIRE SECURITY στα πλαίσια των ολοκληρωμένων προτάσεων – λύσεων που διαθέτει, εκτός απο την προμήθεια των υλικών πυροπροστασίας παρέχει και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Μελέτες παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας.
Σύνταξη και κατάθεση φακέλου στις κατα τόπους υπηρεσίες του Πυροσβεστικού σώματος για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συστημάτων πυρανίχνευσης συμβατικών και διευθυνσιοδοτούμενων.
Συστημάτων κατάσβεσης νερού, sprinkler, CO2, FM-200 (HFC-227ea), Argonite, αφρού, σκόνης.
Πυράντοχων πορτών.
Πυροσβεστικών συγκροτημάτων και δυκτίων.
Φωτισμού ασφαλείας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Σύμφωνα πάντα με τους όρους που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, η εταιρία διαθέτει ένα σύγχρονα εξοπλισμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο, όπου πραγματοποιούνται οι διαδικασίες περιοδικού ελέγχου – αναγόμωσης των πυροσβεστήρων. (Αρ. πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ AE-C-289/14)