ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΜEΛΕΤΗ

PLANET FIRE  SECURITY αναλαμβάνει:

Εγκατάσταση και επίβλεψη πυρασφάλειας από εξειδικευμένο στην πυρασφάλεια μηχανολόγο
Εγκατάσταση και επίβλεψη μόνιμων συστημάτων πυρανίχνευσης (κέντρο πυρόσβεσης, φαροσειρήνα, ανιχνευτές, μπουτόν) με πλήρη κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων σας.
Εγκατάσταση και επίβλεψη μόνιμου υδροδοτικού δικτύου (αντλητικό πυροσβεστικό δίκτυο – δεξαμενή – σωληνώσεις)
Εγκατάσταση και επίβλεψη ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων (πίνακας πυρανίχνευσης, ανιχνευτές – ηλεκτροβάνα για αυτόματη διακοπή ροής εκρηκτικών αερίων)
Εγκατάσταση και επίβλεψη συστημάτων συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας για τον επαγγελματικό σας χώρο και την οικία σας.
Εγκατάσταση και επίβλεψη συστήματων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ