ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΜEΛΕΤΗ

PLANET FIRE  SECURITY αναλαμβάνει:

Μελέτη και σχεδιασμό πυρασφάλειας από εξειδικευμένο στην πυρασφάλεια μηχανολόγο
Μελέτη και σχεδιασμό μόνιμων συστημάτων πυρανίχνευσης (κέντρο πυρόσβεσης, φαροσειρήνα, ανιχνευτές, μπουτόν) με πλήρη κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων σας.
Μελέτη και σχεδιασμό μόνιμου υδροδοτικού δικτύου (αντλητικό πυροσβεστικό δίκτυο – δεξαμενή – σωληνώσεις)
Μελέτη και σχεδιασμό ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων (πίνακας πυρανίχνευσης, ανιχνευτές – ηλεκτροβάνα για αυτόματη διακοπή ροής εκρηκτικών αερίων)
Μελέτη και σχεδιασμό συστημάτων συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας για τον επαγγελματικό σας χώρο και την οικία σας.
Μελέτη και σχεδιασμό συστήματων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ